Klub Seniora

W naszym zborze „Filadelfia” od kilku lat istnieje „Klub Seniora” – seniorska grupa wsparcia.
Spotykamy się raz w miesiącu w każdą drugą sobotę o godz. 11.00
w Zborze. Spotkania przebiegają w miłej atmosferze, przy kawie, herbacie, smacznych ciastach, owocach. Wymieniamy się doświadczeniami naszego życia z Panem. Składamy świadectwa, uwielbiamy Boga przy akompaniamencie gitary naszych braci i dyskutujemy nad fragmentami głoszonego Słowa. Nie zapomina
my też o urodzinach sióstr i braci obchodzonych w danym miesiącu. Są laurki, życzenia i modlitwy.

Zorganizowaliśmy wspólne spotkania z seniorami z Wisły Czarne,
z Ustronia z wycieczką na Równicę oraz z Gródka w Czechach – piękny kościół na górce. Zorganizowaliśmy też wycieczki tematyczne:do Muzeum Żydowskiego POLIN w Warszawie, na Kazimierz- dzielnicę żydowską w Krakowie, na Jurę Krakowsko-Częstochowską, oraz zwiedziliśmy wystawe „Fontanna łez”
w Oświęcimiu Brzezince.  

Od 2020 roku liderem grupy jest małżeństwo Marta i Antoni Cader.