DOŁĄCZ DO NAS, BY USŁUGIWAĆ INNYM

Księga Psalmów 100:1,2 „Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!”

Czy jesteś w stanie zaprzeć się wygody swojego życia i usłużyć innym?

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w służbę dla Pana zachęcamy do usługi 

w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

PZOL Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7
34-312 Międzybrodzie Bialskie

Od kilkudziesięciu lat (z wyjątkiem ograniczeń w czasie pandemii) usługa prowadzona jest zawsze w tym samym terminie: 

drugi wtorek miesiąca o godzinie 17:30. 

Osoby zainteresowane służbą proszone są o bezpośredni kontakt  z pastorami osobiście lub pod numerami telefonów:

Pastor Mirek Kulec: 789 224 700

Pastor Bogdan Kiona: 508 055 299

lub bezpośrednio z osobą zajmującą się tą służbą: 517 413 517

CEL SŁUŻBY:

Staramy się pocieszać zasmuconych, wnosić nadzieję w serca zniechęconych. Kierujemy myśli i serca pacjentów szpitala w stronę Jezusa w jasno określonym celu: aby zaświeciło im światło ewangelii, a Jezus przez wiarę zamieszkał w ich sercach.

Ludziom czasami wydaje się, że człowiek z kłopotami psychicznymi nie myśli, więc nie warto mu głosić ewangelii bo i tak jej nie zrozumie.

O tym, że tak nie jest, przekonaliśmy się odwiedzając Szpital Psychiatryczny w Międzybrodziu.

Pacjenci szpitala to ludzie, do których trudno dotrzeć, a my nie chcemy żeby żyli w strachu, ale z Bogiem. Pragniemy, abyście pomogli nam tego dokonać. Chcemy wzmacniać się w Panu, aby Jego Duch dawał nam gotowe rozwiązania do zastosowania w życiu każdego z pacjentów. Zdajemy sobie sprawę, że naszym wysiłkiem niczego nie możemy zdziałać, ale w Bożej obecności i z Jego pomocą zawsze dzieją się cuda, i tych cudów oczekujemy w sercach pacjentów szpitala w Międzybrodziu.

JAK TO WYGLĄDA?

A teraz pokrótce opiszemy jak wyglądają nasze odwiedziny w szpitalu, gdy jesteśmy wpuszczani na jego teren.

Zawsze jesteśmy oczekiwani i serdecznie witani przez grupę stałych uczestników naszych spotkań.

Najczęściej pacjenci przygotowują stoły i układają krzesła, jednym słowem zamieniają pomieszczenie świetlicowe w miejsce spotkania. Jeśli sala nie została w całości przygotowana, wtedy chętnie pomagamy. 

Podczas spotkania śpiewamy, opowiadamy historie biblijne ludziom, którzy stracili zdolność czytania, głosimy Słowo Boże, rozmawiamy
z pacjentami i modlimy się o ich potrzeby. Jest to moment, kiedynie zawsze my mówimy, ale często jesteśmy tylko osobami słuchającymi. Zachęcamy uczestników spotkania do zaufania Jezusowi, do opowiadania Mu o swoim życiu i kłopotach. Z tymi, którzy tego chcą, modlimy się
o przyjęcie Pana Jezusa jako Zbawiciela i o rozwiązywanie problemów, z którymi się borykają.

Na koniec zwykle częstujemy pacjentów przybyłych na spotkanie owocami i łakociami.

Od czasu pandemii, kiedy odwiedziny były wstrzymane, raz w miesiącu przekazujemy banany i słodycze na cztery oddziały szpitala: A1, A2, C1
i C2.

 

DOŁĄCZ DO NAS:

Jeśli zależy ci na ludziach chorych i nie obawiasz się kontaktu z osobami mającymi problemy psychiczne, dołącz do nas!

Spotykamy się w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 17:30 w szpitalu.

Jeśli jesteś gotów z nami jechać, zadzwoń.

Ewangelia Marka 8:34 „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”