GRUPA SZALOM

Grupa Szalom (domowa):
Modlimy się za potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba zamieszkałych w Izraelu i za tych, którzy są rozproszeni po świecie. Szczególnie na sercu leżą nam ludzie starsi pochodzenia żydowskiego, którzy przeżyli Holokaust, a mieszkają w Izraelu i na Ukrainie. Potrzebują bardzo naszej modlitwy. Czytamy Biblię, śpiewamy pieśni hebrajskie po hebrajsku, nasza kochana Basia nam akompaniuje na instrumencie.

Grupa domowa (szalom):
Naszą grupę łączy miłość Boża i Jego Słowo. Dzielimy się swoim życiem, modlimy za siebie i o problemy, które nas dotykają, a Pan odpowiada i błogosławi. Dobrze jest być razem, dobrze mieć przyjaciół i Tego Największego, który nigdy nie zawodzi – Jeszua / Jezus. Jeśli to co czytasz przemawia do Ciebie, dołącz lub przyjdź choćby jeden raz. Z radością przyjmiemy Cię do naszego grona.

Psalm 122: 6 – 9

Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech żyją w pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Pokój niech panuje w murach Twoich,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
Ze względu na moich braci moich i przyjaciół 
będę ci życzył pokoju.
Ze względu na Pana Boga naszego,
Będę szukał dobra twego.

Spotykamy się w salce Zboru Filadelfia 

W ostatnią sobotę miesiąca o godz: 17:00

(Organizator zastrzega sobie prawo do zmian)

Więcej informacji: 506145179; 885230062